ზოგადი ინფორმაცია
გაგრილების ტიპი წყლით -
პროცესორის ბუდესთან თავსებადობა (Socket) უნივერსალი -