ზოგადი ინფორმაცია
კარადის ტიპი: საკომუნიკაციო -
Unit 36 U -