ზოგადი ინფორმაცია
კარადის ტიპი: სასერვერო -
Unit 38 U -