ზოგადი ინფორმაცია
DVD წამკითხველის ტიპი Sata -
Bluray არა -