ზოგადი ინფორმაცია
ფლეშ მეხსიერების ტიპი: USB 3.0 -
ფლეშ მეხსიერების მოცულობა: 32 GB -