ზოგადი ინფორმაცია
ფლეშ მეხსიერების ტიპი: USB 2.0 -
ფლეშ მეხსიერების მოცულობა: 8 GB -