ზოგადი ინფორმაცია
მონტაჟის ტიპი: დასადგმელი -
მართვის ტიპი: დისტანციური -