ზოგადი ინფორმაცია
ფორმ-ფაქტორი: Tower -
პროცესორის რაოდენობა: 2 -
პროცესორი: Xeon Silver -
პროცესორის ბირთვის რაოდენობა: 8 ბირთვი -