ზოგადი ინფორმაცია
ფორმ-ფაქტორი: Tower -
პროცესორის რაოდენობა: - -
პროცესორი: - -
პროცესორის ბირთვის რაოდენობა: - -