ზოგადი ინფორმაცია
ფორმ-ფაქტორი: Tower -
პროცესორის რაოდენობა: 1 -
პროცესორი: Dual Core -
პროცესორის ბირთვის რაოდენობა: 2 ბირთვი -