ზოგადი ინფორმაცია
სოკეტი: 1366 -
ბირთვი: 4 -
ქეში: 8MB და ნაკლები -