ზოგადი ინფორმაცია
UPS-ის ტიპი Line-Interactive -
UPS-ის ფორმ ფაქტორი Tower -
UPS-ის სიმძლავრე 1 000W-მდე -