ზოგადი ინფორმაცია
UPS-ის ტიპი On-Line -
UPS-ის ფორმ ფაქტორი Tower -
UPS-ის სიმძლავრე 1 000W-მდე -