ზოგადი ინფორმაცია
UPS-ის ტიპი On-Line -
UPS-ის ფორმ ფაქტორი Tower -
UPS-ის სიმძლავრე 3 001W-6 000W -