ზოგადი ინფორმაცია
UPS-ის ტიპი On-line -
დაცვა ძაბვის მაღალი იმპულსებისგან: (AVR) კი -
Smart კი -
UPS-ის სიმძლავრე 501-900 w -
UPS-ის ფორმ ფაქტორი Tower -