ზოგადი ინფორმაცია
UPS-ის ტიპი Back-UP -
UPS-ის ფორმ ფაქტორი Tower -
UPS-ის სიმძლავრე 1 001W-3 000W -