ზოგადი ინფორმაცია
სიხშირე 5.0 GHz -
გადაცემის სიჩქარე: 450 Mbps და მეტი -
PoE კი -