ზოგადი ინფორმაცია
ანტენების რაოდენობა 1 ანტენა -
PoE არა -