ზოგადი ინფორმაცია
ანტენების რაოდენობა 3 ანტენა -
PoE არა -