ზოგადი ინფორმაცია
ანტენების რაოდენობა შიდა -
PoE არა -