ზოგადი ინფორმაცია
ანტენების რაოდენობა 2 ანტენა -
PoE კი -