ზოგადი ინფორმაცია
სიხშირე 2.4 GHz -
გადაცემის სიჩქარე - -
PoE კი -