ზოგადი ინფორმაცია
სიხშირე 2.4 GHz -
გადაცემის სიჩქარე: 450 Mbps და მეტი -
PoE არა -