ზოგადი ინფორმაცია
სიხშირე 5.0 GHz -
გადაცემის სიჩქარე: - -
PoE კი -