ზოგადი ინფორმაცია
სიხშირე 2.4 GHz -
გადაცემის სიჩქარე: - -
PoE არა -