ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 1 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 6 -