ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 0,5 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 6 -