ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 10 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 6 -