ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 2 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 5 -