ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 5 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 5 -