ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 25 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 5 -