ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 15 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 5 -