ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 1 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 5 -