ზოგადი ინფორმაცია
მეტრი 3 -
ტიპი UTP -
კატეგორია CAT 6 -