ზოგადი ინფორმაცია
ტელეფონის ტიპი: IP -
ყურმილის ტიპი : უსადენო DECT -