ზოგადი ინფორმაცია
ტელეფონის ტიპი: IP -
ყურმილის ტიპი : სადენიანი -