ჩვენი სერვისები

 

 KLG გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

  

*თქვენი არსებული IT ინფრასტრუქტურის განახლება ;

*უახლესი და დეფიციტური კომპიუტერული ტექნიკის მოწოდება შეკვეთით, უმოკლეს დროში;

*სათათბირო ოთახის მოწყობა, სხვადასხვა დანიშნულების პროექტორები და ეკრანები ჩვენი მონტაჟით. ოთახის ზომის და ფორმის მიხედვით ტექნიკის სწორი შერჩევა, უკეთესი გამოსახულების მისაღებად;

*მწყობრიდან გამოსული კომპიუტერული ტექნიკის რემონტი, ჩვენი საკუთარი სერვის ცენტრი; 

*ნოუთბუქების გაწმენდა;

*ლიცენზირებული სოფტების ინსტალაცია, გაშვება;

*აუთსორსინგი;

 

სასერვერო მომსახურება 

* სერვერების მიგრაცია, სერვერების ჩანაცვლება ახლით, ახალი სერვისების გაშვება;

* სასერვერო ოთახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კონდენცირება, პერსონალის დაშვების სისტემა, სახანძრო სისტემა, კაბელიზაცია, უწყვეტი დენის მიწოდება, სერვერის ტექნიკური მხარდაჭერა,სერვერის ინსტალაცია, კონფიგურაცია, VM-Ware ვირტუალიზაცია, აუთსორსინგი;

 *უნივერსიტეტების, კოლეჯების, სასკოლო ოთახების საგამოცდო პროცესების ორგანიზება;

 

 

კომუნიკაცია 

*IP სატელეფონო კომუნიკაცია, ზარებზე მონიტორინგი, ოპერატორების მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება;

*სხვადასხვა კატეგორიის კომპიუტერული ქსელების (UTP/FTP) საერთაშრისო სტანდარტებით გაყვანა, ტრასირება;

*კომპიუტერული ქსელის დაგეგმარება და კონფიგურაცია (Cisco, Mikrotik, HP, Ubiquity)

*Wi-fi ქსელის გეგმარება და ინსტალაცია, ქსელთან დაშვების კონტროლი

*IT უსაფრთხოების კონსულტაცია, IT უსაფრთხოების განხორციელება, შეღწევადობის ტესტი

*IP სათვალთვალო კამერები და მათი მონტაჟი (CCTV)

 

 KLG კორპორატიულ კლიენტებთან მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება!